Om boken

Köpknapp

Tänk dig att du kastar in en liten, mental handgranat var elfte minut i kroppens viktigaste och känsligaste del. Det är vad som sker när du sitter i ett kontorslandskap. Forskning visar att du blir störd 43 gånger under en arbetsdag. Hur tror du det påverkar kvaliteten på den uppgift du arbetar med? Den tid det tar? Och hur du mår?

Eller att du frivilligt väljer att detonera en liten, mental handgranat fjorton gånger i timmen, under sexton timmar. Det motsvarar hur ofta en medelanvändare kollar på mobilen under en dag.

En del tror att det inte påverkar dem.

Tänk dig att du kombinerar dem

Och att du istället för var elfte minut blir störd varannan. Så kan det vara i skolan idag. Vi talar om ett mentalt smatterband, som stör några av hjärnans känsligaste processer.

Varje gång du blir störd kan det ta upp till 25 minuter att komma tillbaka mentalt till den ursprungliga arbetsupp­giften. Det är aldrig som att tända och släcka en lampa. Det tar alltid tid.

Dubbelt så svårt att förstå på mobil

Som om inte det räcker. Hjärnan påverkas också om du läser på papper, dator, surfplatta eller mobil. Två exempel: Det är dubbelt så svårt att förstå vad du läser på en mobil, jämfört med en dator. Och det finns flera förklaringar till varför läshastigheten är lägre och läsförståelsen sämre, när du läser på en dator jämfört med papper.

Minnen programmeras in när du sover

Forskning visar också att vi sover sämre idag. Det organ som drabbas först är hjärnan och det påverkar allt du gör. Ett exempel: Du lär dig sämre. Det beror bland annat på att det du lärt dig under dagen, programmeras in i långtidsminnet när du sover. Lägg till det att vi tar färre pauser idag. Om inte hjärnan får chansen att återhämta sig presterar du sämre.

Det här är en bok för dig eller er som vill prestera och må bättre

Det här är en bok för dig som vill veta hur du, din arbetsplats eller utbildning – kan prestera och må bättre. Den utgår från modern och relevant forskning.

Jag har valt att titta närmare på fyra aktiviteter, som alla håller på med:

  1. läsa
  2. skriva
  3. inlärning
  4. kreativitet.

Genom att läsa boken får du kännedom om hur de fungerar – med utgångspunkt från hjärnan. Och hur du ska göra för att de ska fungera optimalt – men också vad som händer när hjärnan blir störd.

Modellen kommer att löpa som en röd tråd genom boken

Den modell, jag har skapat, beskriver sambandet mellan det du gör och det resultat du uppnår. Den bygger bland annat på de frågor jag har fått under mina föreläsningar. Modellen kommer att löpa som en röd tråd genom boken. Varje ruta motsvarar ett kapitel. Jag beskriver hur de olika delarna fungerar – för- och nackdelar – och hur de samarbetar. Det är en komplicerad och lättstörd process.

Du kan läsa mer om modellen här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I Arkiv