Om modellen

Köpknapp”Den grafiska modellen Tomas skapat för hur hjärnan tar till sig och processar information är fullkomligt lysande. Illustrationen gör att man lätt förstår hur hjärnan arbetar och vad som krävs för att arbeta effektivt.

Modellen hjälper en också att snabbt identifiera störningsmoment och välja bort dessa för att få ett ökat resultat med mindre insats.”
Sterner de la Mau, ordförande/grundare, MobileLoyalty

Modell, nivå 1

Jag börjar med att gå igenom hur det går till när vi läser, skriver, lär oss och är kreativa – med utgångspunkt från hur hjärnan fungerar. Jag har valt dem för att många ägnar sig åt dessa aktiviteter dagligen.

Sen går jag igenom  nivå 2. Den innehåller åtta delar i hjärnan som läsprocessen, skrivprocessen, inlärning och kreativitet samarbetar intensivt med. Det som sker här är till stor del omedvetet.

Jag har valt dem för att de är särskilt viktiga för de aktiviteter jag belyser och genom att läsa om dem förstår du principerna för hur det fungerar generellt.

När du passerar linjen (3), från nivån ovanför, finns det ingen återvändo. Allt sker nu på ett förutbestämt sätt. Vare sig du vill det eller inte. Och det påverkar allt.

På nivå 4  kan du styra det som sker under linjen genom att ta medvetna beslut. Du kan till exempel välja om du ska låta dig störas av mobilen eller inte. Du kan välja om du ska kolla på surfplattan eller inte innan du somnar. Och lite till …

Du kan välja ett alternativ som är bra eller dåligt för hjärnan. I båda fallen skickas signalerna ner till den lägsta nivån – och påverkar resultatet av det du gör. Hur du lyckas i den kampen avgör om du styr din verklighet eller om den styr dig.

Modellen

Nivå fem beskriver varför vi exempelvis kollar på mobilen var femte minut. Forskare säger att belöningssystemet är kidnappat; det är omprogrammerat. Det här avsnittet handlar om hur du kan bli effektivare genom att:

  • analysera ditt beteende och införa olika regler 
  • aktivt programmera om hjärnan så att den fungerar bättre.

Belöningssystemet har en nyckelroll i ditt förändringsarbete.


Det har aldrig varit lättare att misslyckas. Vi behöver inte ens
anstränga oss. Vi har på ett finurligt sätt byggt in möjligheten att
misslyckas i miljön, tekniken och kulturen.

Om vi vänder på myntet har det aldrig varit lättare att lyckas, för den  som har
kunskap om hur hjärnan fungerar och använder den.