Björknäsgymnasiet i Boden

”Dalströms föreläsning klargör i sakliga och lättbegripliga ordalag hur våra hjärnor påverkas negativt av distraktion och hur vi kan agera för att få bättre fokus i studier och arbete.

Jag är nu också helt på det klara med varför mobiltelefonen inte är mina elevers bästa studiekompis.

Den här föreläsningen innehåller många guldkorn för såväl elever, pedagoger som människor i allmänhet och rekommenderas till alla som vill öka sin förståelse för hjärnans villkor för inhämtning av kunskap.”
Ylva Slagbrand, leg. gymnasielärare, Björknäsgymnasiet i Boden

Det har aldrig varit lättare att misslyckas

Vi behöver inte ens anstränga oss. Vi har på ett finurligt sätt byggt in möjligheten att misslyckas i miljön, tekniken och kulturen.

Om vi vänder på myntet har det aldrig varit lättare att lyckas, för den som har kunskap om hur hjärnan fungerar och använder den.

”Vi är idag en mycket effektivare organisation

”Vi är idag en mycket effektivare och fokuserad organisation med bättre möjligheter efter den nya kunskapen vi tagit till oss."

Susanne Lindgren, CEO Retail Knowledge
Läs mer.