Nationella och internationella utmärkelser

”Jag hjälper dig, företag, organisationer och utbildningar att arbeta smartare, effektivare och för att minska stress och psykisk ohälsa.”

Tomas Dalström har specialiserat sig på hjärnan. Han skriver böcker, föreläser, utbildar, arbetar som rådgivare och journalist.

Han har fått både nationella och internationella utmärkelser för journalistik, facklitteratur, dramatik, beställningsfilm, reklamfilm, interaktiva produktioner och innovationer.

Ett av Sveriges intressantaste språkprojekt
Tomas är med i ett av Sveriges intressantaste språkprojekt som konsult med specialistkompetens. Begriplig text och information för alla. Forskare från flera universitet, konsulter med specialistkompetens och myndigheter, som Språkrådet och Myndigheten för tillgängliga medier, kommer att ingå i gruppen, tillsammans med andra
Läs mer.

Tänk dig att du kastar in en liten, mental handgranat var elfte minut i hjärnan.

Det är vad som sker när du sitter i ett kontorslandskap. Eller att du detonerar en var fjärde minut. Så ofta kollar en medelanvändare på mobilen under en dag. Tänk dig att du kombinerar dem – och att du blir störd varannan minut i stället. Så kan det vara i skolan idag.

  • Så går det till när vi läser, skriver, lär oss och är kreativa med utgångspunkt från hjärnan.
  • Vad händer när den påverkas av multitasking, störande miljöer, när du läser på papper eller skärm, din sömn och andra pauser?
  • Så återställer du din hjärna till en bättre version.
  • Forskares konkreta råd och tips.

Det har aldrig varit lättare att misslyckas
Vi behöver inte ens anstränga oss. Vi har på ett finurligt sätt byggt in möjligheten att misslyckas i miljön, tekniken och kulturen.

Å andra sidan har det aldrig varit lättare att lyckas, för den som har kunskap om hjärnan och använder den.
Läs mer.

Om min föreläsning

”Vi fick möjligheten att lyssna på Tomas seminarium på vår senaste konferens. Vi upplevde att vi fick många nya kloka tankar efter dagen kring vår arbetsmiljö och vårt nuvarande arbetssätt.

Efter dagen har vi kommit tillbaka till vårt kontor och ser på vår arbetsmiljö med nya ögon. Vi valde därför att arbeta med den fysiska miljön men likväl den psykosociala vilket har medfört ett mycket bättre arbetsklimat. Vi är idag en mycket effektivare och fokuserad organisation med bättre möjligheter efter den nya kunskapen vi tagit till oss.

Jag kan rekommendera att ta in Tomas och ta del av hans erfarenheter, det finns mycket att vinna.”
Susanne Lindgren, CEO Retail Knowledge

Läs mer.